2008. november 22.

P. Á. | November 27-én, csütörtökön tárgyal az esztergomi képviselő-testület a Szent István Gimnázium és a Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola nyelvi-informatikai előképzős osztályainak kimenő rendszerű megszüntetéséről. Az előterjesztés mindkét iskolánál a döntés elfogadását indítványozza, annak ellenére, hogy ezt a Szent István Gimnázium egyetlen véleményezésre jogosult szerve sem támogatja.

Ezek szerint tehát kisebb csoda kell ahhoz, hogy a Szent István a 2009–2010-es tanévtől is indíthasson 6+1 évfolyamos képzést, mivel a határozattételi javaslatot nagy valószínűséggel elfogadja a képviselő-testület fideszes többsége. Ezzel a döntéssel viszont jövő évtől csak a Dobó Katalin Gimnázium iskolázhat majd be ilyen képzésre.

A nyelvi-informatikai évfolyamok megszüntetése több szempontból is vitatható döntés. A Szent Istvánban 2004-ben volt először olyan osztály, ahol a diákok emelt óraszámban tanultak idegen nyelvet és számítástechnikát. Ez az osztály a jelenlegi 13. b, akik idén érettségiznek. A nyelvi előkészítő év eredményességéről tehát pillanatnyilag nem is lehet teljes képet alkotni, de az eddigi eredmények a Szent Istvánban folyó nyelvoktatás sikeréről tanúskodnak: az Országos Közoktatási Intézet kutatásaiból kiderül, hogy a 2002 és 2006 között felsőoktatásba jelentkezett istvánosok 84%-ának már volt nyelvvizsgája, és ezzel az összes olyan középiskolát megelőzik a városban, ahol szintén indítottak előkészítő osztályt 2004-ben. Azt azonban egy, az önkormányzat megrendelésére készült szakvélemény is említi, hogy nem volt olyan célzott vizsgálat a nyelvi évfolyamot indító iskolákban, amely az önkormányzati döntéshez kiindulási alapot szolgáltathatna.

Nem támogatják

Az előterjesztéssel kapcsolatban az iskolaszék többek között azt kifogásolta, hogy a megszüntetésnek nincsenek racionális indokai: az önkormányzatnak a magasabb állami támogatás miatt lényegében nem jár többletköltséggel az osztályok fenntartása, és egyébként sincs értelme megszüntetni egy olyan képzési rendszert, amelyet a közoktatási törvény alapján 2010-től kötelező lesz majd biztosítani a középiskolákban.

A nyelvi-informatikai előkészítő osztályok megszüntetését a diákönkormányzat egyhangúan nem, az alkalmazotti közösség egy kivétellel nem támogatta. (Több tanár is felvetette azonban, hogy mivel a megfelelő körülmények nem voltak biztosítva – sem elegendő idő, sem a megfelelő dokumentumok nem álltak rendelkezésre a szavazásnál – ez utóbbi semmiképpen sem tekinthető szabályos, kifejtett véleménynyilvánításnak.) Azt a már említett szakvélemény is felveti, hogy „jelentős kockázata van a tervezett intézkedés megvalósításának”, és kiemelendő, hogy az önkormányzat olyan feladatot készül megszüntetni, melynek széleskörű elismertsége és támogatottsága miatt mindenhol máshol a kiterjesztése zajlik.

A Balassában egyébként támogatják az előkészítő osztályok megszüntetését, bár ez nem olyan meglepő annak tükrében, hogy a szakközépiskolában még a pedagógiai programba sem vezették be a nyelvi-informatikai előkészítőt.

Egy kis adalék:
Ez van, ha a fenntartó nem képviselteti magát az iskolaszékben


Egy kis ízelítőt kaphatunk az előterjesztés kidolgozásának folyamatáról, ha letöltjük a város honlapjáról. A legtöbb esetben nem csak a végleges szöveg látható a Word dokumentumban, mert a program egy szolgáltatásával követhetőek a változtatások.

Mégis ülnek

Így akadtunk erre az érdekes mondatra, melyből kiderül, hogy az előterjesztés – egyébként nyilván jól értesült – íróját nem tájékoztatták arról, hogy a Szent Istvánban az iskolaszék nem csak elvi intézmény.