2009. szeptember 12.

Az októberben induló és jövő év szeptemberében végződő Antall József Szakkollégium célja, hogy a középiskolában tanultakat kiegészítve szélesebb látókört biztosítson az érdeklődő fiataloknak, elősegítve sikeres érettségijükön túl azt is, hogy élni tudjanak a XXI. század kínálta lehetőségekkel. A képzés a közéleti szerepvállaláshoz ad segítséget névadónk, Antall József által képviselt gondolatnak megfelelően, miszerint csak széles látókörű, a demokrácia iránt elkötelezett, aktív fiatalokkal van esélye a magyar demokrácia kiteljesedésének.

Az oktatás havonta egyszer, szombatonként Budapesten, az Alapítvány székhelyén folyik, ahol a megadott téma két neves előadója tart előadást a diákok részére. A két foglalkozás között ebédet biztosítunk a hallgatóknak. Az előadások mellett különböző témákban írásbeli feladatokat is adunk a diákoknak, amelyek kiértékelésénél a fogalmazási készség és a források használatának fejlesztését tekintjük elsődleges feladatunknak.

A Szakkollégium a felvételt nyert diákoknak térítésmentes, az utazásról mindenkinek magának kell gondoskodnia.

Pályázhatnak azok a diákok, akik a következő tanévben fognak érettségizni. (Tehát az istvános 12. osztályosok.) Pályázni 2009. október 2-ig lehet. A pályázatnak tartalmaznia kell az innen letölthető, vagy e-mailben igényelhető kitöltött pályázati adatlapot, az utolsó két félévének tanulmányi átlagát és egy tanár ajánlását. A pályázatot a palyazat@aja.hu címre kérjük eljuttatni.

Az idei témákat a Tovább után olvashatjátok.
Témák:
1. Továbbtanulás: színvonalas felsőoktatás és sikeres jövőkép
2. Ifjúság, közélet és politika – beszélgetés az ifjúsági szervezetek képviselőivel
3. Európai integráció – nemzetstratégia az EU-ban
4. Művészet és művészi önkifejezés - kiállítás megtekintése és találkozás művészekkel
5. Személyiségfejlesztő és csapatépítő tréning
6. Történelem – XX. századi magyar történelem hatásai a mai magyar közéletre
(délután látogatás a Terror Házába)
7. A magyar média: közszolgálat, kereskedelmi média, bulvár
8. A civil társadalom szerepe a közélet alakításában
+ nyári tábor
+ kirándulás, múzeum- és parlamenti látogatás
+ ünnepélyes oklevélátadás