2009. június 16.

Szeretgom | Stróbl László, a Szent István Gimnázium címzetes igazgatója június 13-án kelt levelében visszaadta az önkormányzatnak pedagógiai és vezetői munkája elismeréseképpen kapott díját. A levél a hajtás után olvasható.

Sajtószemle: Index, Esti Hírlap, Hírextra, HVG, Mr1-Kossuth

Esztergom Város Polgármesterének és Képviselő-testületének!

Esztergom Város Képviselő-testülete 2006. évben megtisztelő kitüntetésben részesített. A Szent István Gimnáziumban végzett 38 éves pedagógusi és vezetői munkám elismeréseként, nyugállományba vonulásom alkalmával elsők között vehettem át a Majer István-díjat. A képviselő-testület a díj adományozásával, személyemen túl, elismerte a Szent István Gimnáziumban működő közösségek eredményes, magas színvonalú munkáját, amely a diákok, a szülők, a pedagógusok és az iskolavezetés harmonikus, egymást támogató munkáján alapult.

Éreztük a fenntartó önkormányzat támogatását, bíztunk abban a jövőképben, amelyet elénk rajzolt. Tudomásul vettük, hogy az iskolánknak otthont adó épületet el kell hagynunk. Tervezgettük a jövőnket az elénk kerülő újabb és újabb variációkban. Hogy az idő előrehaladtával néha türelmetlenek voltunk, emberileg érthető, de mindig készek voltunk a párbeszédre, a megegyezésre. Elfogadtuk, hogy a felújított Hell épületébe költözünk, még ha késéssel is.

Rendeződni látszottak a dolgok…

Mennyi minden múlhat EGYETLEN ÜGYETLEN MONDATON!!!

Mennyi minden múlhat EGYETLEN ELHAMARKODOTT DÖNTÉSEN!!!

A döntésen, amelyet Polgármester úr is leggyakrabban hibaként ismer el.
Az eldobott „hógolyó” lavinává fejlődött, és már súlyosan pusztít. Tönkretesz értékeket, megmérgez kapcsolatokat, ellehetetlenít embereket. Mindezt egy iskolában, a jövő műhelyében.

Meddig? Miért? Kiért? És kik ellen? Irracionálisan magas az ár! Nem lehet olyan érdek, amely a kialakult helyzet fenntartását, további romlását akarná, legalább is értelmes emberi gondolkodás szerint nem.
Megoldás? Hol tartunk most?

Az iskolában létező, ahhoz kapcsolódó összes közösség egyértelmű elutasítása ellenére a képviselő-testület első ízben egy évre megbízta Kurnász Lászlót az iskola igazgatói teendőinek ellátásával. Egy évre, hogy elgondolásuk szerint legyen lehetősége bizonyítani képességeit és alkalmasságát a feladatra. Az igazgató az elmúlt egy évben megmutatta, hogy a vezetés szakmaiságában bőven van hiányosság, ami talán egy évtized alatt pótolható, ám emberi kapcsolatokat és közösséget építő, a tantestület szellemiségét kompetensen alakító, diákkal, szülőkkel együttműködő, tekintélyt teremtő emberi képessége megdöbbentő módon hiányzik. Alapvető érzéketlenségét már azzal is igazolta, amikor a teljes elutasítás ellenére vállalta a feladatot. Mit remélt mindenkivel szemben? Pedig a „normális” munkakapcsolat kialakítása ezek ellenére sem lett volna lehetetlen. A tantestület kompromisszumos javaslatait vita nélkül elutasította. Vitás kérdésekben döntését leggyakrabban a már tragikomikus „csak”, vagy „mert így döntöttem” válasszal intézte el. Igazgatói tekintély nem jár automatikusan, azt meg kell szerezni! Az elmúlt egy évben ez még a diákság körében sem sikerült!

Gondolom, hogy a fenntartó az igazgató éves munkáját mindenre kiterjedően figyelemmel kísérte, és a „próbaidő” alatti tevékenységét alaposan elemezte, hiszen ezért adott csak egy évre megbízást.
2009-ben, két másik pályázóval együtt Kurnász László is újra pályázatot nyújtott be. A véleményezési jogkörrel rendelkező közösségek a pályázatok tartalmán túl jól ismerték a pályázók személyét is, hiszen mindhárman a tantestület tagjai voltak: Fodorné Farda Éva, Daróczi József és Kurnász László. A tantestület, az alkalmazotti közösség, az iskolaszék, a szülői szervezet és a diákönkormányzat Fodorné Farda Éva magas szakmai színvonalú pályázatát támogatta, Daróczi József pályázatát kevesebben, Kurnász László pályázatát döntő többségében elutasították. Daróczi József az adott esetben a lehető legkorrektebb döntést hozta, többségi támogatás híján visszavonta pályázatát.

A képviselő-testület választhatott a két pályázó közül: a többségében támogatott és az elutasított között.

A képviselő-testület kis többséggel Kurnász Lászlót választotta!!!
Nekem mint a Szent István Gimnázium címzetes igazgatójának Kurnász László igazgatói kinevezése – amely ellen a leghatározottabban tiltakozom – elfogadhatatlan! A döntés minden szakmaiságot nélkülöz, méltatlan az iskola nevéhez, múltjához, szellemiségéhez. A képviselő-testület felelősségét felerősíti, hogy döntésükkel a problémákat további öt évre prolongálták. Nem gondolom, hogy bárki józan gondolkodású ember erre törekedne, hacsak nem ez a valódi célja!

A Majer István-díjat nagyra becsülöm, számomra érték, hogy elnyerhettem, de ebben a helyzetben attól a képviselő-testülettől, amelyik iskolámat, a Szent István Gimnáziumot egyre méltatlanabb helyzetbe hozza, tovább elfogadni, megtartani nem tudom, ezért a díjról a mai napon lemondok és visszaadom!

Esztergom, 2009. június 13.

Stróbl László
címzetes igazgató