2008. szeptember 30.

A Szent István Gimnázium 1963-ban érettségizett humán osztályának diákjai nyílt levelet fogalmaztak Esztergom város polgármesterének és képviselő-testületének, melyben kifejezik felháborodásukat az elmúlt tanévben történtek miatt, valamint felszólítják a városvezetést, hogy állítsa vissza a gimnázium normális, nyugodt, önálló működéshez szükséges körülményeket. A levelet változtatás nélkül közöljük.
Esztergom Város Polgármesterének és Képviselőtestületének!

Érettségi találkozónkon jutott tudomásunkra részleteiben, volt iskolánk önkormányzati mulasztás következtében előállt kálváriája.

Ezért:

Mi, az I. István Gimnázium 1963-ban érettségizett humán osztály diákjai tiltakozunk az ellen a méltánytalan bánásmód ellen, mellyel Esztergom város polgármestere és képviselő testülete, volt iskolánk dolgaival kapcsolatban viseltettek és viseltetnek, értve ezen az iskola elhelyezésének körülményeit, a működtetését, az iskolavezetés leváltásának módját és indokát, az új vezetés kinevezésének érthetetlen magyarázatát és személyét.

Egyértelműen elutasítjuk azt az eddig hozott intézkedések alapján aligha leplezhető önkormányzati szándékot, amely más fontosabb dolgokra hivatkozva, Szent István városában Szent István nevét viselő 320 éves iskola lezüllesztésével, annak esetleges megszüntetését és/vagy más iskolába való olvasztását szorgalmazza.

Nem értünk egyet a közakarat ellen hozott, szakmaiságot teljesen nélkülöző döntéssel, amely az iskola hírnevéhez, múltjához és értékrendjéhez méltatlan, nem hozzáértő, gyakorlatlan a tantestület szétverésén munkálkodó vezetőt állított volt iskolánk élére, ezzel is gyorsítva annak ellehetetlenítését.

Kérjük, sőt felszólítjuk a város vezetését, hogy félretéve volt iskolánk iránti ellenszenvét állítsa vissza a normális, nyugodt, önálló működéshez szükséges körülményeket, a hozzáértő iskolavezetést és tegyen meg mindent a közmegelégedésre történő mielőbbi végleges elhelyezés érdekében.

Hotel Esztergom, 2008. szept. 13.

Az aláírók:

Dr. Bartalos József ügyvéd
Dr. Bató Ferenc orvos
Dr. Chira Péter ügyvéd
Csepi Kálmán fizikus, mérnök
Dr. Érdi Bálint tanszékvez. egy. tanár
Gál Sándor tanár
Hidasi László műszaki szakoktató
Kalocsai László ny. honvéd őrnagy
Dr. Katona Zoltán orvos
Mészáros József tanár, újságíró
Mihalik János műszaki szakoktató
Papp János üvegipari mérnök
Péntek Ernő pénzügyőr őrnagy
Prohászka Tibor tanár
Dr. Rátkai Miklós mérnök-közgazdász
Dr. Sörös Gábor főisk. tanár
Süttő Árpád honvéd alezredes
Tóth László anyaggazdálkodó
Varga József agrármérnök
Váczy H. Kálmán műszaki szakoktató