2008. október 21.


Fotó: Tücsök /szigmedia

Mafia | Ma 14 órától rendezte meg a második emeleti folyosón a diákönkormányzat az évente esedékes diákparlamenti gyűlést. Az eseményen minden osztályból vettek részt érdeklődők, a tanárok közül Gyöngyös Péter, Nagy László és Sitku Pál voltak jelen, az iskola vezetőségét Kurnász László igazgató és Daróczi József igazgatóhelyettes képviselték.

(D: Diákok; V: Vezetőség)

D: Miért 35 percesek a rövidített órák, miért nem 25, mint ahogy eddig jól bevált szokás volt?
V: Mert 25 perc nem elég érdemi tanításra, tíz perc elmegy a jelentéssel, a tanár érkezésével, az osztály lecsendesítésével. Adjuk meg a lehetőséget azoknak, akik tanulni szeretnének. Akkor nem hivatkozna senki a tradíciókra, ha 15 percesre rövidítenénk az órákat.
- össznépi zúgolódás -

D: Miért két részletben tekintjük meg a holnapi műsort, ráadásul a felsőbb évfolyamok a tanítási idő után, hetedik órában?
V: Mert a műsort készítő tanár (EVV - szerk. megj.) így kérte. A hatodik órában egyébként a zavartalan tanítás érdekében teremcserék lesznek, a második emeleti órákat az elsőn vagy a földszinten tartják.
D: Miért nem lesznek rövidített órák a műsor előtt?
V: Ez egy ördögi kör, akkor már lehetnének a szünet után is, mert miért ne.

D: Miért nem tarthat Barsi tanárnő biológia OKTV-re felkészítő órát?
V: Mert a természettudományos munkaközösség vezetője késve adta le az igénylést. Ezzel el kell számolni.

D: Igaz, hogy összevonnak minket a Dobóval?
V: Nem, a képviselő-testület visszavonta az erről szóló határozatot. Ha minden jól megy, a 2011/2012-es tanévet már a Granvisus épületében kezdjük, egy épületegyüttesben a piaccal és a levéltárral. Jó hely, központi, szinte zöldövezet, van udvara.
D: De az aranyjánososok úgy tudják, jövőre itt kezdenek.
V: Van egy olyan terv, hogy a kollégiumot újítják fel nekik, de ezek csak tervek, ezekről nem érdemes beszélni.D: Lehet arról szó, hogy a gyógytestnevelési órák ide kerüljenek, Kertvárosba?
V: Utánanézünk.

D: - az épület karbantartásával kapcsolatos problémák, ajtók, zárak, ilyesmi -
V: Minden ilyen jellegű problémát az igazgatóiban található füzetbe kell bevezetni, Nagy Attila, a gondnok azt hetente többször nézi.

D: Lehet-e még tenni valamit az ellen, hogy a fenntartó megszüntesse a nulladik évfolyam finanszírozását?
V: Nem. Egy szakértőt bízott meg a város, hogy felmérje a nulladik évfolyam eredményességét a különböző iskolákban. Természetesen az önkormányzat dönthet a szakértő véleményének figyelembe vétele nélkül is.
D: És csak az érettségik és nyelvvizsgák darabszáma fog számítani? A százalékok nem?
V: Csak a darabszámot kérték.
D: Az igazgató felelőssége lenne elmondani a képviselő-testületnek, hogy a nulladikos osztályok után több állami normatíva jár, így nem kiemelkedő a városra járuló többletköltség. Az igazgató feladata lenne elmagyarázni az oktatást - teljesen értető módon - csak távolról szemlélő képviselőknek, hogy lehet kilencedikben is sikeres érettségi vizsgát tenni, de a továbbtanulás szempontjából egyáltalán nem hagyható figyelmen kívül, hogy az az érettségi 60% vagy 90%-os-e.
- itt a diákok között Sitku és Gyöngyös tanár urak is felszólaltak -
V: A tavalyi események is azt bizonyítják, hogy jobb, ha az igazgató nem tiltakozik. Augusztusban is volt probléma, pedig már biztos volt, hogy ide kerül az iskola...
- össznépi zúgolódás -
De a nulladik évfolyamok megszüntetéséről még csak tervezet van, végleges döntés csak novemberben születik.Ezek után Kurnász László beszámolt az osztálytisztasági programról, minek keretében a legtisztább osztályok "Tiszta, rendes osztály" táblát, a legrendetlenebbek pedig "Piszkos, szemetes osztály" táblát kapnak. Kihirdette az osztálydíszítési verseny végeredményét, valamint elmondta, hogy termet kifesteni szabad, a festéket az iskola állja. Külön problémaként említette meg, hogy a diákok nem köszönnek Erzsi néninek a portán.