2008. október 17.

A volt látszerészeti gyár épülete

P. Á. | Október 16-ai ülésén tárgyalta az esztergomi képviselő-testület azt a sürgősségi indítványt, melyben a volt szemüvegkeretgyár (Granvisus) épületének kisajátítását terjesztették elő. Az előterjesztés szövegéből kiderül, hogy az így városi tulajdonba kerülő épületegyüttesben az önkormányzat – a levéltár és a piac mellett – a Szent István Gimnázium számára is végleges helyet biztosítana.

Mint ismeretes, az önkormányzat május közepén levélben érdeklődött a szülőknél, hogy a gimnázium végleges elhelyezésére adódó három lehetőség – a kanonoksor eredeti tervei alapján felépített félköríves épületrész, a volt Granvisus Simor J. utcai épületkomplexuma, illetve a Dobó Katalin Gimnázium épülete – közül melyiket támogatnák. Ebből a szavazásból közel 35 százalékkal került ki második helyezettként a Granvisus (a Dobóra szavazók hányada elenyésző volt), melynek épülete az előterjesztő szerint két-három év alatt felújítható.

A rendszerváltás után leépült szemüvegkeretgyár (korábban laktanya) épületei jelenleg részben városi, részben magántulajdonban vannak. A város már régóta tervezi a tulajdonában álló épületek közösségi célú hasznosítását (például az Önkormány programban), a gimnázium elhelyezésére szánt épületrészek viszont magántulajdonban vannak, ezért azokat az önkormányzat kisajátítaná.

A Granvisus belülről
Fotó: Rafael

A képet árnyalja, hogy az önkormányzat 2007-ben már egyszer döntött a Szent István Gimnázium végleges elhelyezéséről, az akkori elképzelések szerint a Dobó gimnázium épületének bővítésével, vagy az osztályok racionalizálásával biztosítottak volna helyet a két gimnázium együttes elhelyezésére. Bár a korábbi rendelet idevágó részeit az előterjesztés érvényteleníti, egy bekezdést mégis meghagytak, melyben a két gimnázium egy épületben történő elhelyezésének terveit rendelték meg. Így tehát az is elképzelhető (ne így legyen), hogy ingatlanspekulációról van szó, a gimnázium elköltöztetése pusztán csak indokot szolgáltatna az épület kisajátítására.

A tervet az igazgató és a tantestület is támogatja, az előterjesztés szerint 2011 szeptemberében költözhet be a gimnázium.