2009. július 18.

Gandhi Fórum | Az esztergomi Szent István Gimnázium demonstrációt szervez, melyhez csatlakozik a pécsi Gandhi Gimnázium köré szerveződött mozgalom is.

A demonstráció célja nem csak a két intézmény megmentésére tett kísérlet, nem is csak a kölcsönös szolidaritás kifejezése, hanem egy általánosabb érvényű követelés megfogalmazása.

Azt kívánjuk elérni, hogy az oktatási intézmények vezetőinek kiválasztása ne a fenntartó kizárólagos joga legyen, hanem a döntésben egyetértési joggal vehessenek részt az érintettek (tantestület, iskolaszék stb.) is.

Ez túlmutat a két iskola sorsán; és egy olyan jogi - sőt, talán alkotmányjogi - probléma, mely a rendszerváltás óta időről-időre felmerül a közéletben.

Mindkét iskola mozgalma ez ügyben már felvette a kapcsolatot a PDSZ helyi szervezeteivel.

A kezdeményezéshez további iskolák, szakszervezetek, civil szervezetek, jogászfórumok, magánszemélyek stb. csatlakozását várjuk az ismert elérhetőségeinken!