2009. július 14.

Dr. Osvai László képviselő honlapján elérhető a tragikus diáköngyilkosság kivizsgálására létrehozott ideiglenes önkormányzati bizottság jelentése.

A Tovább után elolvashatjátok.
Esztergom Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Ideiglenes Vizsgáló Bizottsága

Bizottsági vélemény

Vecsernyés Balázs halálesetének és a Szent István Gimnázium pedagógusainak viselkedésében lévő összefüggések tekintetében a Bizottság jelen pillanatban a lezárt rendőrségi vizsgálatokig és az állítólag az elhunyt által hagyott videó „búcsúüzenet” kézhez vételéig nem tud végleges megállapítást tenni.

A Bizottság tény szerint megállapítja, hogy a 2009. június 13-án (a tragédia napja) és az ezt megelőző időszakban a Szent István Gimnázium pedagógusai többször aktívan illetve passzívan asszisztáltak és teret engedtek a diákok fegyelemsértéseinek, ezáltal a diákok tá­mogatva érezhették magukat, a fegyelem lazításában.

Ebben a laza fegyelmi helyzetben fordulhatott elő olyan diákcsínynek már nem nevezhető fegyelmi vétség, hogy Vecsernyés Balázs több társával együtt részt vett az igazgatói iroda elfoglalásában a diákok által „sztrájknak” titulált napon. A Bizottság tény szerint megállapítja, hogy a Kurnász László iskolaigazgató és mun­káltató határozott utasítása ellenére, a gimnázium pedagógusai a munkaköri leírásuk ellenére nem kezdték meg tanóráik megtartását, diákjaikat felügyelet nélkül hagyták, ezáltal teret engedtek különböző fegyelemsértések elkövetésére. Ugyanez volt a helyzet 2009.június 13-án, az utólag Diákparlamentnek nevezett napon is.

Vecsernyés Balázs a tűzgyújtási kísérlet fegyelemsértését ekkor követte el. Ennek következményeképpen természetesen jogosan, de vitatható indulati elemekkel a tanárai felelősségre vonták. Egy instabil, vagy felfokozott lelkiállapotban lé­vő fiatal fiúnál ez közrejátszhatott a szégyenérzetből elkövetett öngyilkosság elkövetésében.

A Bizottság a felelősségre vonás és az öngyilkosság között pedagógusok számára felróható ok-okozati összefüggést nem talált. Közvetett összefüggésként azonban megállapítható, hogy a tragédia azért következhetett be, mert Vecsernyés Balázs már napok óta felfokozott idegállapotban volt, melynek egyik oka az iskolában zajló, nyugtalanító eseményekben keresendő. A tanári kar azon tagjainak, akiknek idejének, energiájának jó részét egy éve folyamatosan az igazgató tekintélyének aláásása vitte el, nyilvánvalóan kevesebbet foglalkoztak diákjaik lelki- és építő nevelésével. Tény, hogy amennyiben a Szent István Gimnázium 2009. június 13-án ügyeletes, illetve órát adó tanárai, valamint osztály­főnökei az igazgató által adott utasítást követve, megtartják a tanórát, Vecsernyés Balázsnak nem lett volna lehetősége fegyelemsértést elkövetnie. Ebből adódóan felelősségre sem vonták volna, és talán instabil lelkiállapota nem kapta volna meg azt a lökést, mely tettének elköveté­séhez vezetett.

Fenti megállapításokat a Bizottság akkor tartja megerősítettnek, ha ezt a gyermek által hagyott, és egyelőre csak a sajtóból ismert búcsú üzenet („nem akartam szégyent hozni az isko­lámra”) megerősíti.

Esztergom, 2009. július 9.