2009. június 29.

Szeretgom | A Szeretgom egyik olvasója az alábbi nyílt levelet jelentette meg a közösségi portálon, amit most változtatás nélkül közlünk.

Sok hír és bizonytalanság mellett a Szent István Gimnázium idén is országosan kimagasló szakmai eredményeket ért el. Bár jól tudjátok, mi folyik itt, alábbi kis összefoglalás mellett arra kérünk: tartsatok ki, döntsetek mellette, támogassátok az Iskolát. Nem véletlen, hogy az Istvános gyerekek szeretik, büszkék rá és kiállnak érte.

1. Az István Gimnázium körüli történések és a mögötte álló önkormányzati célok-szándékok egy dolgot tökéletesen figyelmen kívül hagynak:
Ez pedig a diákok oktatása, képzése, a szakmai-pedagógiai igények, a gyerekek valós érdekei. A fenntartó jelenleg tökéletesen ez ellen dolgozik.

2. Jelen helyzet kialakításáért a fenntartó önkormányzat felelős, élén Meggyes Tamással, valamint az őt támogató minimális, de stabilnak látszó többséggel. Egyidejűleg, a hatalom gyakorlójaként, ezt a felelősséget minden eszközzel leplezni és a megkérdőjelezhető intézkedéseik következményeit megszenvedőkre visszahárítani kívánja.

3. A zavaros hátterű fenntartói intézkedések és a jogilag kérdéses személyi kinevezések váratlan méretű és példátlan tiltakozást váltottak-váltanak ki az önkormányzattal és Meggyessel szemben.

4. A fenntartó képtelen ezt a helyzetet normálisan és hatékonyan kezelni, ezért mindent megtesz, hogy politikai köntösbe bújtatva fokozhassa az iskolára gyakorolt nyomást.

5. A helyzet háttere illeszkedhet az általános, országos, középiskoláknál tapasztalható önkormányzati - fenntartói intézkedésekhez. Miután az önkormányzatok gyakorlatilag Fidesz-vezetés alatt állnak, ez valóban politikai felhangot adhat. Akár így van, akár nem: bármely politikai háttér és politikai felhang nem az Iskola részéről származik.

6. Az Iskola ügye objektív, párt és politika-semleges. Jobb és baloldal, konzervatívok és liberálisok, minden nyíltan gondolkodó ember egyöntetűen azonos állásponton van ez esetben: az Iskola kérdését sajátos szándékok és érdekrendszer alapján, hatalmi alapon, szakmai indokoltság és okszerűség nélkül igyekeznek intézni.

7. A Meggyes vezényelte önkormányzat számára a helyzet megoldásának egyik kézenfekvő módja az egész iskola önálló intézményi megszüntetése lehet. Az Iskola státusára vonatkozó átmeneti intézkedések, melyek a fenntartó önkormányzat által ugyanezt a megoldást, de rejtettebb és lassabb eszközökkel kívánták elérni, az ellenállás következtében bizonytalanná és nehezen tarthatóvá váltak. Láthatóan gyorsabb és radikálisabb, illetve új típusú eszközöket kívánnak alkalmazni.

8. Az István Gimnázium tanárainak zavaros és megalázó kanossza-járása, a diákság és a pedagógusok bizonytalanságban tartása tudatos folyamat, ami mögött már kapkodó önkormányzati kiútkeresés és a határok további feszegetése áll.

9. Az Iskola beolvasztásának alternatívája elősegítheti a szülők és diákok bizonytalanságát, ami a beiskolázási szint és minőség zuhanását hozhatná. A tanárokat - és a diákokat is! - megfélemlíteni igyekvő önkormányzati intézkedések, a mesterségesen fenntartott zűrzavar és botrányok közvetett célja: az Iskola melletti lojalitás, valamint ez által a színvonal és a szakmaiság megtörése.

( további figyelembe ajánlva: http://szeretgom.hu/content/54561-mit-tennel-ha-megszunne-a-szent-istvan-gimnazium- )

A csend és a bénult félelem légköre lassan oszlik. Az Iskola tovább küzd az igazáért - jellemzően saját csúcsvezetésével ellentétben. Szülők, diákok, tanárok teszik ezt meg a maguk lehetőségei szerint. Emeljétek fel a hangotokat a sorozatos jogi és morális anomáliák ellen. Álljatok ki mellettük, ne hagyjátok őket magukra: ők „csak" tanulni, tanítani, nevelni akarnak - többszáz éves hagyomány alapján, bármi ellenében jelenleg is országosan kimagasló szakmai színvonalat és eredményeket produkálva.

Ebbe az intézménybe bizalommal és szeretettel jönnek a gyerekek. Tartsatok ki a Szent István Gimnázium mellett!