2008. május 3.

A vizsgák megkezdése előtt 30 perccel kell megjelenni az adott vizsga helyszínén.
A vizsgára feltétlenül el kell hozni:
  • személyazonosság igazolására alkalmas igazolványt,
  • a vizsgabehívót.

A 2008. évi május-júniusi érettségi vizsgák időpontjai tantárgyanként megtekinthetők az Oktatási és Kulturális Minisztérium weboldalán.

A kijavított írásbeli vizsgadolgozatait az érettségi vizsga szabályzatáról szóló 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 26.§ (2) bekezdése értelmében megtekintheti, másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet. Észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető.

A megtekintés helye:
Szent István Gimnázium
2509 Esztergom-kertváros Wesselényi u. 40 – 42.

A megtekintés ideje:
2008. június 3. kedd
(emelt szintű és középszintű érettségi vizsga)
Észrevételét a megtekintést követő első munkanap végéig, azaz 16 óráig adhatja be.