2008. április 21.

67. § (1) A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges.
(2) A szülőket megilleti az a jog, hogy a gyermeküknek adandó nevelést megválasszák.
A Magyar Köztársaság Alkotmányából
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat elnöke, dr. Völner Pál a város polgármesterének támogatásával tárgyalásokat kezdett a Szeged-Csanádi egyházmegye vezetőségével arról, hogy a jelenleg megyei fenntartású tatai Eötvös József Gimnázum működtetését - anyagi okokra hivatkozva - a katolikus egyháznak adja át, tette ezt az érintettek utólagos tájékoztatásával.
A katolikus iskolává alakítás számos problémát vet fel:
  • A világnézetileg nem elkötelezett diákok nem kényszeríthetőek arra, hogy egyházi iskolába járjanak - még akkor sem, ha az egyházi szellemű nevelést csak az újonan felvételizőknél alkalmazzák.
  • Az Eötvös József Gimnázium egyházi iskolává alakításával Tatán csak egyházi, ill. alapítványi fenntartású gimnáziumok működnének, ezzel sérül a szabad iskolaválasztás joga, ami az Alkotmányra épül, tehát végső soron azzal össze nem egyeztethető.
  • Az egyházi fenntartás ellenkezik az iskola hagyományos szellemiségével, a gimnázium fejlesztési lehetőségeit a megyei vezetés egyoldalúan korlátozná ezzel. Az érintettek a fenntartóváltással nem értenek egyet.

Egy hagyományosan az élvonalba tartozó gimnázium helyzetének megőrzése, érdekeinek érvényesítése nem lehet pusztán anyagi kérdés. Az érintettek tájékoztatásának módszere pedig önmagában tiltakozásra sarkall.

Mi, a Szent István Gimnázium SZIGmédia diákköre, valamint a SzIGMa szerkesztősége, mint a helyi erőktől független, objektív tájékoztatásra törekvő csoport, szolidaritást vállalunk a tatai Eötvös József Gimnázium tantestületével és tanulóival, és minden tőlünk telhető segítséget megadunk ahhoz, hogy a szándékaikkal ellentétes fenntartóváltást elkerülhessék.

Esztergom, 2008. 04. 22.